x
F i n d i n g W a y s

Tilstandsrapport er for de virksomheder, hvor hverdagsdrift og rutiner trænger til en gennemgang for at kunne identificere de mulige optimeringer, som gør jeres operation mere effektiv og derved kost/tidsbesparende. Vores rådgiver Peter R. Jørgensen forklarer herunder hvordan rapporten skabes.

Konkret tilbyder vi vores kunder en dag i virksomheden, hvor FindingWays gennemgår alle processer og interviewer relevant personale, hvorefter vi udarbejder det vi kalder en operationel tilstandsrapport.

Tilstandsrapporten vil med baggrund i interviews, og findings fra procesgennemgangen, samt vores viden og tidligere erfaringer sammenholdt danne et overblik med vores bud på de konkrete udfordringer. Rapporten vil indeholde FindingWays’ konkrete forslag til kortsigtede og mellemlange initiativer, som I kan prioritere i jeres virksomheden, og omvendt også bekræfte de elementer hvor I allerede har fortaget de rigtige optimeringer.

Rapporten giver overblik på emner virksomheden måske selv, eller vi via tilstandsrapporten, får identificeret og som virksomheden kan udvikle sig på. Ydermere, forventer vi også at kunne bekræfte hvor man allerede er godt kørende. Ligeledes hvad vi fra FindingWays ville mene skulle prioriteres, samt hvordan en forandring eller øget digitalisering kan foregå.

Rapporten kan så bruges internt i virksomheden eller dennes underleverandører som optimeringsforslag eller prioritering. Kræver et projekt ekstra momentum kan rapporten danne grundlag for et samarbejde med FindingWays, og herigennem sikre jeres virksomhed og omsætte rapportens fokuspunkter til konkrete handlinger.


Ved et samarbejde ud over tilstandsrapporten, gør vi afhængig af projektets omfang
samtidig tilstandsrapporten gratis.


Okt. 22’ – Senior konsulent Peter R. Jørgensen